Adres:

Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Telefon (centrala):

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

fax: +48 22 826 33 22

rzecznik prasowy:

+48 22 55 65 518

Konto Bankowe

PKO BP S.A. XV O/W-wa
31 1020 1156 0000 7702 0006 5466

Składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, należy wpłacać na konto bankowe właściwego względem miejsca zameldowania Zarządu Okregowego PZŁ (dane adresowe)

Statut PZŁ

§ 181 pkt. 3 – Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym.
pkt 5. Składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.

Chcesz się skontaktować?

Napisz do nas

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.
Pamiętaj o podaniu poprawnych danych.