Address:

Nowy Świat 35
00-029 Warsaw
Poland

Phone:

+48 22 55 65 500 till 510
+48 22 826 20 51 till 53

fax: +48 22 826 33 22

Spokesman:

+48 22 55 65 518
+48 502 011 908

Bank Account

PKO BP S.A. XV O/W-wa
31 1020 1156 0000 7702 0006 5466

Składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, należy wpłacać na konto bankowe właściwego względem miejsca zameldowania Zarządu Okregowego PZŁ (dane adresowe)

Statut PZŁ

§ 181 pkt. 3 – Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym.
pkt 5. Składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.

Would you like to contact us ?

Send an email

Please use our contact form.
Do not forget to double check your details.