Ubezpieczenie OC kół i OHZ za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzynę łowną

2017

Ubezpieczenie na rok 2017

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich i OHZ za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych
– umowa generalna z dnia 09.02.2017r.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, !!!!
Ogólne procedury szacowanie szkód rolnych,
Protokół szacowania szkody łowieckiej,
Zgłoszenie szkody w uprawach przez Poszkodowanego,
Druk zgłosznia szkody do Gothear

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

 

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro w Skierniewicach
ul. Gałeckiego 14
tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza

e-mail: l.plaza@pzlow.pl
tel. +48 22 5565530