Ubezpieczenie OC Myśliwych 2016

2016

Ubezpieczenie na rok 2016

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych
- umowa generalna z dnia 7 lipca 2015 r. potwierdzona polisą KOR-014851

Druk zgłoszenia szkody OC myśliwego

Doubezpieczenie OC myśliwych

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro w Skierniewicach
ul. Gałeckiego 14
tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza

e-mail: l.plaza@pzlow.pl
tel. +48 22 5565530