Ubezpieczenie NNW pracowników PZŁ członków PZŁ oraz ich rodzin

2016

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA  dla rodzin i członków PZŁ  oraz pracowników PZŁ (ZG PZŁ, ZO PZŁ, OHZ PZŁ) i ich rodzin.

W 2016/2017 roku członkowie i pracownicy PZŁ oraz ich rodziny:  małżonkowie/partnerzy, dzieci mają możliwość przystępowania do ubezpieczenia  NNW.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków,  które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z  pracy/szkoły oraz w  życiu prywatnym (ochrona całodobowa), na terytorium całego świata.

Do wyboru mamy dwa warianty wg SU:

Wariant I  – 30 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA  o  nr KOR-020431
Wariant II – 50 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA  o  nr KOR-020430

 

W celu wykupienia ubezpieczenia wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy NNW OPTIMA(Program dla PZŁ) i przesłać go na wskazany adres  wraz z kwotą składki.

OWU NNW OPTIMA
wniosek NNW OPTIMA
druk zgłoszenia szkody NNW OPITIMA

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro w Skierniewicach
ul. Gałeckiego 14
tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza

e-mail: l.plaza@pzlow.pl
tel. +48 22 5565530