Ubezpieczenie NNW myśliwych 2017

2017

UBEZPIECZENIE NA ROK 2017

Ubezpieczenie NNW myśliwych
- umowa generalna z dnia 7 lipca 2015 r. potwierdzona polisą KOR-043211

OWU NNW myśliwego

Tabela uszczerbku na zdrowiu,
Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwego,
Doubezpieczenie NNW myśliwych,
Doubezpieczenie NNW stażystów

 

KONTAKT I BEZPOŚREDNIA WSPÓŁPRACA

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.
Biuro w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza
e- mail: l.plaza@pzlow.pl tel. +48 22 5565530