Ubezpieczenie NNW myśliwych

2013

UBEZPIECZENIE NA ROK 2013

Ubezpieczenie NNW myśliwych,
- umowa generalna z dnia 20.08.2012 r. potwierdzona polisą BUK-096842

OWU NNW myśliwego

Tabela uszczerbku na zdrowiu,
Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwego,
Doubezpieczenie NNW myśliwych,
Doubezpieczenie NNW stażystów

 

KONTAKT I BEZPOŚREDNIA WSPÓŁPRACA

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.
Biuro w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza
e- mail: l.plaza@pzlow.pl tel. +48 22 5565530