Regulaminy poszczególnych typów konkursów i prób oraz postanowienia ogólne WERSJA ZNOWELIZOWANA

Regulaminy poszczególnych typów konkursów i prób oraz postanowienia ogólne - wersja znowelizowana