Ubezpieczenie TOURIST - myśliwy za granicą

Ubezpieczenie TOURIST - myśliwy za granicą


Ubezpieczenie TOURIST dla członków PZŁ, myśliwych polskich polujących za granicą.

W zakresie programu dla PZŁ znajduje się ubezpieczenie m.in.: NNW, OC, Kosztów leczenia, Kosztów Ratownictwa i Poszukiwań, Assistance. Składka już od 8,60 zł dziennie w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego. Procedura zgłoszenia została maksymalnie uproszczona, wystarczy wypełnić interaktywny WNIOSEK o zawarcie umowy ubezpieczenia TOURIST i wraz z potwierdzeniem przelewu przesłać skanem na wskazany adres.

 

Wniosek o zawarcie umowy
Druk zgłoszenia szkody
Warunki ubezpieczenia, koszty leczenia
OWU