Doubezpieczenie w zakresie ryzyka NNW dla stażystów

Doubezpieczenie w zakresie ryzyka NNW dla stażystów

Doubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W 2018 roku stażyści PZŁ mają możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 40 000 PLN w ubezpieczeniu NNW stażysty.

Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia o 65 000 zł za dodatkową, roczną składkę od stażysty 85 zł


Okres obowiązywania: okres odbywania stażu (12 miesięcy).

Każdy stażysta podejmuje indywidualnie decyzję o przystąpieniu do doubezpieczenia.

Stażyści chcący skorzystać z tej możliwości powinni zgłosić i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.


Ta wyjątkowa oferta została stworzona specjalnie dla stażystów PZŁ, aby umożliwić  podniesienie ochrony ubezpieczeniowej podczas odbywania stażu.

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń mogą Państwo kierować
na adres e-mail: l.plaza@pzlow.pl