Ubezpieczenie majątku i oraz odpowiedzialności cywilnej ZG PZŁ, ZO PZŁ i OHZ PZŁ

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej ZG PZŁ, ZO PZŁ i OHZ PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2018

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku  oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ
- Umowa generalna z dnia 07.07.2015 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

OWU – mienia od wszystkich ryzyk – all risk,
OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
OWU mienia sprzętu elektronicznego,
Druk zgłoszenie szkody majątkowej

 

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro w Skierniewicach
ul. Gałeckiego 14
tel/fax: 046/834 92 45

Wszelkich informacji udziela również Zarząd Główny PZŁ p. Lidia Płaza

e-mail: l.plaza@pzlow.pl
tel. +48 22 5565530