Majątek koła (ambony, domki myśliwskie, strzelnice)

Majątek koła (ambony, domki myśliwskie, strzelnice)

Przedstawiamy ofertę ubezpieczenia przygotowanego przez  GOTHAER TU S.A., skierowaną specjalnie dla kół łowieckich. Umożliwia ona objęcie ochroną majątku koła m.in. domku myśliwskiego, ambon, urządzeń łowieckich itp.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

1. Mienia oraz utraty zysku, OWU
2. Sprzętu elektronicznego, OWU

Wniosek ubezpieczeniowy
Wniosek - zgłoszenie szkody

Procedura przystępowania

Wypełniony i podpisany wniosek wystarczy przesłać na adres:

Zarząd Główny PZŁ
ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
Tel. 022 5565530
Fax: 022 8263322
l.plaza@pzlow.pl

lub

Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
Tel. 046 834 92 45
dradzikowska@modusbroker.pl

Po otrzymaniu wniosku zostanie przesłana kalkulacja składki ubezpieczeniowej celem akceptacji i zapłaty na konto wskazane we wniosku ubezpieczeniowym. Przystąpienie do ubezpieczenia zostanie potwierdzone certyfikatem ubezpieczeniowym przesłanym do ubezpieczonego koła.