Zakresy punktowe dla trofeów medalowych

Zakresy punktowe dla trofeów medalowych

W zależności od liczby uzyskanych punktów trofeum kwalifikuje się do medalu brązowego, srebrnego lub złotego, a ponadto na wielu wystawach organizatorzy przyznawali Grand Prix. W tabeli 1 podano obecnie obowiązujące zakresy punktowe dla trofeów kolekcjonowanych przez polskich myśliwych, a także dla czaszek lisów, borsuków i jenotów. Trofea te z różnych względów przez polskich myśliwych kolekcjonowane są sporadycznie i nie są przedstawiane do wycen. Natomiast liczby pozyskiwanych tych zwierząt, oraz jakość innych drapieżników w Polsce wskazują, że w tej grupie powinny być też trofea medalowe i wzorem innych państw należałoby je wyceniać, prezentować na wystawach i ujmować w katalogach.

Tab. 1. Wartości punktowe medali dla trofeów.

GATUNEK MEDAL
BRĄZOWY SREBRNY ZŁOTY
PUNKTY CIC
Żubr
(Bison bonasus)
130,00 – 140,99 150,00 – 169,99 170,00 +
Łoś
(Alces alces)
250,00 – 274,99 275,00 – 299,99 300,00 +
Jeleń szlachetny
(Cervus elaphus)
170,00 – 189,99 190,00 – 209,99 210,00 +
Jeleń sika
(Cervus nippon nippon)
225,00 – 239,99 240,00 – 254, 99 255,00 +
Daniel
(Dama dama)
160,00 – 169,99 170,00 – 179,99 180,00 +
Sarna
(Capreolus capreolus)
105,00 – 114,99 115,00 – 129,99 130,00 +
Muflon
(Ovis musimon)
185,00 – 194,99 195,00 – 204,99 205,00 +
Dzik
(Sus scrofa)
110,00 – 114,99 115,00 – 119,99 120,00 +
CZASZKI DRAPIEŻNIKÓW PUNKTY CIC
Niedźwiedź
(Ursus arctos)
51,00 – 52,99 53,00 – 54,99 55,00 +
Wilk
(Canis lupus)
37,00 – 38,99 39,00 – 40,99 41,00 +
Ryś
(Lynx lynx)
23,00 – 24,49 24,50 – 25,99 26,00 +
Żbik
(Felis silvestris)
15,00 – 15,99 16,00 – 16,99 17,00 +
Lis
(Vulpes vulpes)
24,00 – 24,49 24,50 – 24,99 25,00 +
Jenot
(Nyctereutes procyonoides)
20,50 – 20,99 21,00 – 21,49 21,50 +
Borsuk
(Meles meles )
22,00 – 22,49 22,50 – 22,99 23,00 +
SKÓRY PUNKTY CIC
Niedźwiedź
(Ursus arctos)
250,00 – 274,99 275,00 – 299,99 300,00 +
Wilk
(Canis lupus)
100,00 – 109,99 110,00 – 119,99 120,00 +
Ryś
(Lynx lynx)
105,00 – 114,99 115,00 – 124,99 125,00 +
Żbik
(Felis silvestris)
40,00 – 44,99 45,00 – 49,99 50,00 +