"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Kluby

Kluby

Lp. Nazwa klubu adres strony www
1 Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej www.jezyklowiecki-klub.pl
2 Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ www.klubkolekcjoneraikulturylowieckiejpzl.pl
3 Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ www.muzyka.mysliwska.pl
4 Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ www.wabiarzejeleni.pzlow.pl
5 Gniazdo Sokolników PZŁ gniazdosokolnikow.pl
6 Klub Wyżłów przy PZŁ klubwyzlapzl.pl