"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
PUCHAR

PUCHAR "JURY CZĘSTOCHOWSKIEJ" - WYNIKI

W dniu 1 października br. na strzelnicy w Kochcicach odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Bartosz Adamczyk uzyskując 484/500pkt.