"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
PUCHAR JESIENI - WYNIKI

PUCHAR JESIENI - WYNIKI

W dniu 24 września br. na strzelnicy w Puławach(Lublin) odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Kamil Jamróz uzyskując 480/500pkt.