"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
PUCHAR PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA - WYNIKI

PUCHAR PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA - WYNIKI

W dniu 17 września br. na strzelnicy w Chotumiu/Ciechanów odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Jakub Jesionowski uzyskując 469/500pkt.