Styczeń

Styczeń

 

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15.01

 

Daniele:

byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

   

Sarny:

kozy i koźlęta do 15.01

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

   

Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

     

Gęsi:

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31.01

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.