Sierpien

Sierpien

     

Jelenie szlachetne:

byki od 21.08

     

Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki:

od 11.08

     

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08

     

Łyski:

od 15.08

     

Gołębie grzywacze:

od 15.08