Grudzień

Grudzień

 

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

   

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

   

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

     

Słonki:

do 21.12

     

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

     

Łyski:

do 21.12