Wrzesień

Wrzesień

     

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

     

Sarny:

kozły

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

Dziki:

wszystkie

     

Borsuki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

     

Kuropatwy:

od 11.09

     

Słonki:

od 1.09

     

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

Jarząbki