"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Lipiec

Lipiec

     

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

   

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze