"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Kwiecień

Kwiecień

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

     

Piżmaki:

do 15.04

   

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze