"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Zarząd Główny

Zarząd Główny

Lech Blach

dr Lech Bloch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Zbigniew Boniuszko
Zbigniew Boniuszko

Zygmunt Jasiński
Zygmunt Jasiński