Wybierz rodzaj testu.

stop Kopiowanie tekstu jest zabronione!

Używanie klawisz F5 (odśwież) i Wstecz w przeglądarce są zabronione. W takiej sytuacji test zostanie przerwany.

Test na kandydata Test na selekcjonera
TEST NA SELEKCJONERA
EGZAMIN MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA
Test składa się z 50 pytań. Każde pytanie zawiera cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Wybieramy właściwą odpowiedź i przechodzimy dalej. Powodzenia!

Zacznij test