Wybierz rodzaj testu.

stop Kopiowanie tekstu jest zabronione!

Używanie klawisz F5 (odśwież) i Wstecz w przeglądarce są zabronione. W takiej sytuacji test zostanie przerwany.

Test na kandydata Test na selekcjonera
TEST NA KANDYDATA
EGZAMIN MAJACY NA CELU UZYSKANIE PODSTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA
Test składa się ze 100 pytań (30 pytań z zakresu bezpieczeństwa oraz 70 pytań z wiedzy ogólnej). Każde pytanie zawiera cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Wybieramy właściwą odpowiedź i przechodzimy dalej. Powodzenia!

Zacznij test