ERROR - : Instance www | Page: 250 (app.view.testCheck) | Object: 690 (app.view.testCheck) Line: 167, Col: 14 | Stack ->690[167,14] | Wyjątek w wywołaniu metody .lesser
(java.lang.NullPointerException)

Podsumowanie wyników

Ilość poprawnych odpowiedzi Ilość niepoprawnych odpowiedzi
Bezpieczeństwo 0 reszta 0 Bezpieczeństwo 0 reszta 0
Wynik negatywny


Błędne odpowiedzi
Ponowny test Strona główna