ERROR - : Instance www | Page: 238 (jpalio.exams.test) | Object: 661 (jpalio.exams.test) Line: 101, Col: 14 | Stack ->661[101,14] | Wyjątek w wywołaniu metody .lesser
(java.lang.NullPointerException)

Podsumowanie wyników

Ilość poprawnych odpowiedzi Ilość niepoprawnych odpowiedzi
Bezpieczeństwo 0 reszta 0 Bezpieczeństwo 0 reszta 0
Wynik negatywny


Błędne odpowiedzi
Ponowny test Strona główna