STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

W związku z doniesieniami w sprawie wywiezienia poza granice Polski parostków rogacza, potencjalnego rekordowego trofeum sarny, pozyskanego przez myśliwego dewizowego z Austrii, który wykonywał polowanie na terenie Koła Łowieckiego „Ryś” w Gorlicach (Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu), Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż w dniu 21 maja br. podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które naruszyły przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. 2005 poz. 96 nr 820).