JEST WYROK SĄDU W SPRAWIE IZDEBSKIEGO

JEST WYROK SĄDU W SPRAWIE IZDEBSKIEGO

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie sygn. akt II C 37/17 z powództwa Polskiego Związku Łowieckiego przeciwko Sławomirowi Izdebskiemu o ochronę dóbr osobistych .

Sąd Okręgowy w Warszawie:

  1. Zakazał Sławomirowi Izdebskiemu rozpowszechniania twierdzeń i wypowiedzi w telewizji, prasie i Internecie, radiu i innych środkach masowego przekazu przypisujących Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nienależyte wypełnianie obowiązków w zakresie kontroli populacji dzików oraz przyczynienie się do rozwoju choroby afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskutek odstrzału sanitarnego zbyt małej liczby dzików.
  2. Nakazał pozwanemu opublikowanie w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w stacji Polsat News 2 jako ,,ogłoszenie płatne”, czcionką w kolorze czarnym na białym tle, o długości spotu minimum 30 sekund, wyemitowanego przed programem o charakterze magazynu publicystycznego zajmującego się aktualnymi wydarzeniami krajowymi, prowadzonego w formule rozmowy dziennikarz – gość w godzinach 8-22 o treści ,, Sławomir Izdebski przeprasza Polski Związek Łowiecki (PZŁ) za naruszenie dobrego imienia związku, polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych twierdzeń przypisujących PZŁ działania niezgodne z prawem, w szczególności za bezpodstawne twierdzenia, że PZŁ ma związek z rozwojem choroby afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Upoważnił PZŁ do publikacji oświadczenia o którym mowa w punkcie 2 sentencji wyroku na koszt pozwanego, w przypadku niewykonania w terminie wyroku zasądzającego obowiązek, o którym mowa w pkt. 2.
  4. Zasądził  od Sławomira Izdebskiego kwoty 5.000 złotych na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, KRS 0000097123.

 Wyrok nie jest prawomocny.