WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH

WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH "Diana po polowaniu!"

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 20-22 kwietnia br. w Giżycku odbędą się Warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”. Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem. W programie między innymi warsztaty kaletnicze, warsztaty ceramiki,  warsztaty edukacyjne i zawody strzeleckie, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian! Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1. Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 420zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy monikasz@arisbhp.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ. Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ. W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących. Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Termin zgłoszeń upływa 17 kwietnia br.

Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.

PROGRAM :

Piątek 20 kwietnia

14:00 Przyjazd uczestniczek i zakwaterowanie

15:00 - 16:00 Obiad

16:00 - 19:00 Omówienie obecnej sytuacji łowiectwa po nowelizacji Ustawy Prawo łowiecki

Sobota 21 kwietnia

8:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 - 14:00 Warsztaty - Ceramika, Kaletnictwo, Strzelectwo

14:00 - 15:00 Obiad

15:30 - 17:00  Edukacja w szkołach - pierwsze kroki

17:00 - 19:00 Rejs statkiem po Niegocinie

20:00 Kolacja

Niedziela 22 kwietnia

8:00 - 9:00 Śniadanie

9:30 - 11:00 Szkody łowieckie

11:30 Wyjazd uczestniczek