PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA

PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA

Pan Henryk Kowalczyk

Minister Środowiska

 

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, w związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 2234) informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz przy wykonywaniu polowania należy brać pod uwagę (§  5), że:

1) polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych;

2) polowanie na zwierzynę grubą może odbywać się pod warunkiem zapewnienia w poszukiwaniach postrzałka udziału ułożonego w tym celu psa.

Mając na uwadze powyższe zapisy oraz propozycje poprawki zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w myśl, której zakazuje się organizowania sprawdzianów pracy psów myśliwskich, a także szkoleń ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanych przez Polski Związek Łowiecki, jako Zrzeszenie dostrzegamy poważny problem mogący skutkować brakiem realizacji odstrzału zwierzyny, ze szczególnym uwzględnieniem dzika. Propozycje Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość skutkować mogą znacznym zmniejszeniem odstrzału zwierzyny w Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do wzrostu szkód łowieckich i wpłynie na niepokoje w środowisku rolniczym. Zgodnie z art. 35b ustawy Prawo łowieckie każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie polegające na:

1) naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2) naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego;

3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką.

Wykonywanie polowania na ptactwo bez ułożonego w tym celu psa, lub w przypadku braku możliwości zapewnienia psa ułożonego do poszukiwania postrzałków stanowi naruszenie przepisów dyscyplinarnych zawartych w ustawie Prawo łowieckie.

Jako Zrzeszeniu przede wszystkim zależy nam na etycznej stronie łowiectwa. Mając na uwadze znaczenie roli psa w wykonywaniu polowania oraz potrzebę skutecznej realizacji gospodarki łowieckiej, będziemy przeciwni propozycji zmian przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w zakresie braku potrzeby używania psów ułożonych do polowania. W związku z powyższym, Polski Związek Łowiecki zwraca uwagę Pana Ministra, że nie będzie w stanie zagwarantować możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w oparciu o proponowane przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawki.

 

 Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ

               /-/ dr Lech Bloch

 

 

Do wiadomości:

 1. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
 2. Pan Ryszard Terlecki Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
 3. Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
 4. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość
 6. Pan Jarosław Sachajko Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Pan Stanisław Gawłowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 8. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii
 9. Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 10. Pan Leszek Grala Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 11. Pan Ryszard Kierzek Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
 12. Pan Piotr Burek Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
 13. Pan Stanisław Myśliwiec Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej
 14. Pan Bronisław Węglewski Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 15. Pan Ryszard Czaicki Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej
 16. Pan Hubert Czaja Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
 17. Pan Stanisław Bartman Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej
 18. Pani Barbara Ewa Laskowska Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej
 19. Pan Zenon Antoni Bistram  Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej
 20. Pan Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej
 21. Pan Ryszard Ciźla Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 22. Pan Jan Heichel Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 23. Pan Piotr Walkowski Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 24. Pan Julian Sierpiński Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej