NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

W dniu 1 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, którego głównym celem było podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Ponadto, Prezes NRŁ poinformował o złożeniu przez Łowczego Krajowego dr. Lecha Blocha pisma o jego przejściu na emeryturę z dniem 31 marca br. z jednoczesnym rozwiązaniem stosunku pracy.