OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS W RZESZOWIE

OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS W RZESZOWIE

W niedzielę 15.10.2017 staraniem myśliwych Ziemi Rzeszowskiej zorganizowano Ogólnopolski Hubertus 2017 – obchody tradycyjnego święta na cześć patrona łowców i leśników – Świętego Huberta. Zgromadziły one w Rzeszowie licznych grono myśliwych, ich rodzin, sympatyków oraz wielu mieszkańców regionu. Uroczystości rozpoczęły od Mszy Świętej w Ogrodach Bernardyńskich pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, a następnie korowód uczestników wyruszył na rzeszowski rynek, gdzie śliczna słoneczna pogoda zachęcała zgromadzonych do podziwiania piękna tradycyjnego ceremoniału, pogłębiania wiedzy o łowiectwie i leśnictwie podczas pokazów i na wystawie przyrodniczej. Uroczystości umilała muzyka myśliwska, a podniebienie cieszyły potrawy z dziczyzny.

Obchody byłyby niemożliwe bez bardzo licznego grona naszych patronów, sponsorów, władz lokalnych, leśników RDLP Krosno, artystów, osób zaangażowanych w prowadzenie imprezy, jej zabezpieczenie i organizację, artystów, wystawców i wielu innych osób. Tak wiele osób i organizacji, że nie sposób wszystkich wymienić, ale podziękować należy bardzo serdecznie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Ogólnopolskiego Hubertusa w Rzeszowie

Dziękujemy i Darz Bór Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie

zdj. Rafał Masłow