WIZYTA Z SAKSONII-ANHALT W PZŁ

WIZYTA Z SAKSONII-ANHALT W PZŁ

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Zarząd Główny PZŁ przyjął wizytę delegacji Komisji Środowiska i Energii z Landtagu Saksonii-Anhalt. Delegacji przewodniczył Pan Jürgen Barth, przewodniczący Komisji. W jej składzie znajdowali się Lydia Funke (AfD), Wolfgang Aldag (Bündis 90/Die Grüne) oraz Ulrike Brandt. Tematem przewodnim spotkania była sytuacja wilka (Canis lupus)  w Polsce oraz w Niemczech. Delegacja zagranicznych gości zwróciła uwagę na wiele problemów jakie dostrzegają w swoim kraju w wyniku rozrastającej się populacji wilków. Warto zaznaczyć, że w Polsce liczebność tego gatunku jest kilkukrotnie większa niż w Niemczech. Członkowie delegacji uzyskali wiadomości na temat prowadzonego obecnie w Polsce monitoringu wilka oraz rysia mającego na celu wypracowanie metod szacowania liczebności tych drapieżników oraz historii populacji wilka w Polsce. Uczestnicy spotkania rozmawiali również na temat wirusa afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego przybliżyli historię rozprzestrzeniania się choroby od momentu wystąpienia pierwszego przypadku w roku 2014 w Polsce oraz przedstawili problematykę gospodarowania populacją dzika europejskiego w związku z obostrzeniami nakładanymi na państwo w wyniku występowania przypadków i ognisk ASFV. Podczas dyskusji poruszono także wiele wątków związanych z gopodarką łowiecką, rolą związków łowieckich i zagadnieniem szkód łowieckich jak również zaproponowano wymianę cennych doświadczeń i informacji na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w Polsce oraz na terenie Saksonii.