"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ws.PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ws.PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ