SPOTKANIE DYREKTORÓW ds. ŁOWIECTWA UE

SPOTKANIE DYREKTORÓW ds. ŁOWIECTWA UE

W dniach 19.06 – 21.06.2017 w miejscowości Sagadi (Estonia) odbyło się spotkanie Dyrektorów ds. łowiectwa krajów Unii Europejskiej (Meeting of EU Hunting Directors). Polska delegacja reprezentowana była przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska – kol. Rafała Nowickiego oraz przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego – kol. Piotra Kowalskiego. Na spotkaniu obecnych było około 20 przedstawicieli z różnych krajów UE m.in., Czech, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii czy Finlandii.

            Spotkanie miało formę dwudniowej konferencji, ze zorganizowaną sesją terenową. Wśród najważniejszych tematów poruszonych na spotkaniu wymienić należy:

  • zarządzanie dużymi drapieżnikami w Estonii
  • problematyka afrykańskiego pomoru świn (ASF) w Estonii i na Łotwie
  • fiński informatyczny system zbierania statystyk łowieckich („Oma riista”)
  • przygotowanie drugiej edycji Europejskiego Atlasu Ssaków (planowane na 2024)

Najważniejszym tematem rozmów zarówno tych oficjalnych, jak i kuluarowych, była sytuacja z afrykańskim pomorem świń. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się aktualnie Estonia, której prawie cała powierzchnia objęta jest najsurowszymi unijnymi restrykcjami, a nowe przypadki ASF u dzików odnotowywane są praktycznie codziennie (jedynie wyspa Hiiumaa jest wolna od wirusa, ale z całą pewnością dotrze on wkrótce również i tam). Ponadto, w trudnej sytuacji znajduje się również Łotwa. Przez prawie dwa lata jedna z głównych łotewskich rzek – Dźwina, stanowiła naturalną barierę dla wirusa. Jednakże, w 2016 wirus ASF sforsował również i tą przeszkodę. Aktualnie występuje już na prawie całej powierzchni kraju.

Przedstawiciele państw wolnych od Afrykańskiego Pomoru Świń jednomyślnie przyznali, że nie są tak naprawdę gotowi na pojawienie się tego wirusa w granicach administracyjnych ich krajów. Muszą stworzyć i przygotować do szybkiego wejścia w życie odpowiednie procedury, które uchronią zarówno trzodę chlewną (a tym samym producentów), jak i samą populację dzika przed niszczycielskim działaniem wirusa. Za przestrogę służyła Hiszpania, która z ASF walczyła przez 35 lat.

            Po konferencji, delegaci wzięli udział w sesji terenowej, która zorganizowana została na terenie Parku Narodowego Lahemaa. Park ten zajmuje powierzchnię 747,84 km2 (479,1 km2 powierzchni stanowi ląd, 268,74 km2 to morze) i został utworzony w 1 czerwca 1971 roku w celu ochrony ekosystemów leśnych, bagiennych i nadmorskich, a także pomników historycznych, architektonicznych jak również geologicznych (np. Klint Bałtycki). Tradycyjnie, największe szkody w drzewostanach wyrządzają w Parku Lahemaa łosie, które żerują na drzewach w praktycznie każdym stadium ich rozwoju (od sadzonki aż po drągowiny). Aż 49% uszkodzeń występuje w osikach, a prawie 40% w sosnach.

 Ponadto, 21 czerwca w Sagadi Manor Museum nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy najlepszych trofeów łowieckich pozyskanych w Estonii w latach 2015 – 2017 (wystawy tego typu organizowane są raz na dwa lata).