"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
PROF. WANDA OLECH CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ

PROF. WANDA OLECH CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ

Naczelna Rada Łowiecka przy 50 głosach za, wybrała na członka Zarządu Głównego PZŁ - prof. dr hab. Wandę Olech.

Pani Profesor jest wieloletnim pracownikiem i Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto jest przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Kompetencja oraz wiedza Pani Profesor z pewnością pozytywnie wpłynie na pracę Zarządu Głównego PZŁ, a także na postrzeganie Polskiego Związku Łowieckiego.

Gratulujemy Pani Wandzie Olech oraz życzymy sukcesów w pełnieniu powierzonych jej obowiązków.

W załączeniu CV Pani Wandy Olech.