PROF. WANDA OLECH CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ

PROF. WANDA OLECH CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ

Naczelna Rada Łowiecka przy 50 głosach za, wybrała na członka Zarządu Głównego PZŁ - prof. dr hab. Wandę Olech.

Pani Profesor jest wieloletnim pracownikiem i Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto jest przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Kompetencja oraz wiedza Pani Profesor z pewnością pozytywnie wpłynie na pracę Zarządu Głównego PZŁ, a także na postrzeganie Polskiego Związku Łowieckiego.

Gratulujemy Pani Wandzie Olech oraz życzymy sukcesów w pełnieniu powierzonych jej obowiązków.

W załączeniu CV Pani Wandy Olech.