STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie informacji opublikowanej w dniu 12 stycznia 2017r. na portalu społecznościowym Facebook przez grupę Ludzie Przeciw Myśliwym.

            W związku z publikacją w dniu 12 stycznia 2017r, informacji o możliwym naruszeniu prawa łowieckiego przez członka zarządu Koła Łowieckiego „ Jeleń” w Zabrzu, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że sprawa została niezwłocznie skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, który w dniu dzisiejszym tj. 12 stycznia 2017r. wszczął postępowanie wewnątrzorganizacyjne, mające na celu jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.

           W związku z powyższym Polski Związek Łowiecki zwrócił się do grupy Ludzie Przeciw Myśliwym o przekazanie zdjęć oraz wszystkich dostępnych informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy, na ten moment nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie zwracamy się do osób, które posiadają informacje istotne dla prowadzenia sprawy o kontakt z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach ul. Zwycięstwa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. 32 220 38 35, e-mail: zo.katowice@pzlow.pl

         Informujemy, że sprawa jest traktowana przez Polski Związek Łowiecki priorytetowo, o dalszym postępowaniu będziemy informowali na bieżąco.

 

Z poważaniem,

/-/ Diana Piotrowska

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego