XXI KONFERENCJA pt. WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

XXI KONFERENCJA pt. WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

W dniach 6-7 grudnia 2016 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, odbyła się XXI konferencja, której motto przewodnie brzmiało: „Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej”. Organizatorem konferencji była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie oraz Wydział Leśny, przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych oraz Polskim Związkiem Łowieckim. Głównym celem organizacji tego rodzaju cyklicznych spotkań konferencyjnych jest niewątpliwie prezentacja oraz wymiana poglądów na tzw. „tematy trudne”, związane z codziennością działań gospodarczych i ochronnych realizowanych w lasach jak również działań myśliwych w zakresie zrównoważonego eksploatowania odnawialnych zasobów przyrodniczych, jakimi są populacje zwierząt dzikich. Pierwszego dnia konferencji prezentowane były referaty związane w racjonalną gospodarką leśną oraz rolą leśników i myśliwych w realizacji zadań z tego wynikających. W tej części konferencji referaty z zakresu edukacji przyrodniczo łowieckiej, społecznego odbioru łowiectwa oraz postrzegania myśliwego poprzez społeczeństwo, jak również niedocenionej roli dziczyzny w promowaniu łowiectwa, wygłosili: Diana Piotrowska, Krzysztof Lechowski oraz Marian Flis. W drugim dniu konferencji organizatorzy zaproponowali warsztaty w trzech dziedzinach tematycznych, sesję posterową, a przede wszystkim na początek Debatę Oxfordzką nt. Puszcza Białowieska dla leśników i myśliwych – Nieprawda – Puszcza Białowieska dla naukowców i ekologów.  Zorganizowane w drugim dniu konferencji warsztaty dotyczyły trzech zagadnień. Na dwóch z nich prezentowane były kwestie związane z zagrożeniami środowiskowymi, zaś trzecia część warsztatów nazwana „Dzika kuchnia – oswajamy dziczyznę”, niewątpliwie związana była z promocją łowiectwa poprzez dziczyznę, w aspekcie przygotowania z niej smakowitych potraw. Warsztaty te poprowadził mistrz kuchni Krzysztof Lechowski, który wraz ze swoim pomocnikiem, na oczach i przy udziale uczestników konferencji, przygotował niemal w mgnieniu oka smakowitego tatara, prosciutto, czy wreszcie pieczone na oczach uczestników steki.  Konferencja zakończyła się wspólnym podsumowaniem. Podkreślono w nim niejednokrotnie, iż w obecnie zmieniającej się sytuacji środowiskowej, a przede wszystkim bardzo szybkim przepływem różnych, często nie do końca prawdziwych informacji, głównie poprzez media społecznościowe, zachodzi konieczność wypracowania i wdrażania nowych systemów edukacji i promocji działań zarówno leśników jak i myśliwych. Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno być zarazem ukierunkowane na rozwiewanie występujących wątpliwości w formie stereotypów i to dość znacznie uproszczonych w zakresie konieczności pozyskiwania drewna czy zwierzyny. Podkreślono też, iż pomimo rokrocznego podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw, konieczne są dalsze, z całą pewnością wzmożone działania w zakresie kształtowania, a przede wszystkim wzrostu świadomości społecznej, dotyczącej poruszanej problematyki. Niezmiernie ważne jest również odpowiednie kształtowanie właściwego wizerunku myśliwego i leśnika. Opisane efekty, można uzyskać jedynie poprzez ciągłe działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym, przyjmującymi zróżnicowane formy. Niezmiernie ważne są również codzienne działania, gdzie bywa, że poprzez nieodpowiedzialne zachowania niweczymy szereg wcześniejszych działań z zakresu promocji i wizerunku polskiego myśliwego.

Tekst: Marian Flis Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego