PRAWO ŁOWIECKIE NA KOMISJI SEJMOWEJ

PRAWO ŁOWIECKIE NA KOMISJI SEJMOWEJ

W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa. Obrady dotyczyły nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w związku z tym do Sejmu licznie przybyli myśliwi, leśnicy oraz rolnicy. Myśliwi bronią tak cenionego w Europie polskiego modelu łowiectwa, leśnicy sprzeciwiają się propozycji aby to oni szacowali szkody a rolnicy są niezadowoleni z powodu szkód od zwierzyny i wg nich niskich odszkodowań. Swoje uwagi przedstawiły również ruchy ekologiczne. Temat bardzo burzliwy i budzący wiele emocji. Ustawa prawo łowieckie od blisko trzech lat jest tematem, który budzi kontrowersje i nie jest rozwiązany, liczymy, że obecnie rządzący doprowadzą sprawę do końca wypracowując porozumienie, które zapewni należytą ochronę polskiej przyrody. Podczas obrad podjęto decyzję o kontynuacji prac w 11 osobowej podkomisji, która spotka się prawdopodobnie w połowie stycznia.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z posiedzenia komisji

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=974C06FCAE3984D6C1258084002F75AD