"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ W UPRAWACH ROLNYCH MYŚLIWI W OSTATNIM SEZONIE WYPŁACILI ODSZKODOWANIA W KWOCIE <strong>67 641 526 zł</strong>.  <br>  <br> <small  style=Dane na dzień 31 marca 2016r." class="mainImage">

ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ W UPRAWACH ROLNYCH MYŚLIWI W OSTATNIM SEZONIE WYPŁACILI ODSZKODOWANIA W KWOCIE 67 641 526 zł.

Dane na dzień 31 marca 2016r.