"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
MYŚLIWI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZYNY W OSTATNIM SEZONIE PRZEZNACZYLI  <strong>9 261 039,97 zł</strong>. DODATKOWE <strong>23 024 522,49 zł</strong> ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA DOKARMIENIE ZWIERZYNY.               <br> <small   style=Dane na dzień 31 marca 2016r." class="mainImage">

MYŚLIWI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZYNY W OSTATNIM SEZONIE PRZEZNACZYLI 9 261 039,97 zł. DODATKOWE 23 024 522,49 zł ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA DOKARMIENIE ZWIERZYNY.
Dane na dzień 31 marca 2016r.