Aktualności

Aktualności

Archiwum

NOKTO I TERMOWIZJA

Od dnia 4 sierpnia istnieje możliwość odstrzału dzików przy użyciu nokto i termowizji. Pozwolenie nie dotyczy całego kraju - sprawdź jakie tereny obejmuje zmiana.

Czytaj dalej

ZMIANA W REGULAMIENIE POLOWAŃ

Minister Środowiska wprowadził zmiany do regulaminu polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym czasie.

Czytaj dalej

NOKTO I TERMOWIZJA DOPUSZCZONA DO POLOWANIA NA DZIKI

Wprowadza się zmiany w regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń nokto- i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

Czytaj dalej

ZMIANY W RPŁ I WŁPH

W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Czytaj dalej

SZAKAL ZŁOCISTY NA LIŚCIE GATUNKÓW ŁOWNYCH

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Czytaj dalej

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Zmiana dotyczy danieli, jeleni szlachetnych, dzików oraz szakala złocistego.

Czytaj dalej