Aktualności

Aktualności

Archiwum

BEDZIE ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW

W dniu 19 lutego 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Minister nakazuje odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Na obszarach objętych odstrzałem sanitarnym, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy.

Czytaj dalej

POLICJANCI NA NOWYM ŚWIECIE

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz komend powiatowych, gościli na szkoleniu organizowanym przez Polski Związek Łowiecki.

Czytaj dalej

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - OBWODY ŁOWIECKIE

Zarząd Główny PZŁ przesyła w załączeniu stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (P19/13), w zakresie istnienia obwodów łowieckich po utracie mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne (po 21 stycznia 2016 r.). ...

Czytaj dalej