NOWE ZASADY SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ

Od 1 kwietnia 2018r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Czytaj dalej

NOKTO I TERMOWIZJA

Od dnia 4 sierpnia istnieje możliwość odstrzału dzików przy użyciu nokto i termowizji. Pozwolenie nie dotyczy całego kraju - sprawdź jakie tereny obejmuje zmiana.

Czytaj dalej

ŻYWNOŚĆ DAREM DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Zapraszamy na event targowy promujący dziczyznę i dary runa leśnego, który odbędzie się w dniu 9 września na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Czytaj dalej

ZMIANA W REGULAMIENIE POLOWAŃ

Minister Środowiska wprowadził zmiany do regulaminu polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym czasie.

Czytaj dalej

NOKTO I TERMOWIZJA DOPUSZCZONA DO POLOWANIA NA...

Wprowadza się zmiany w regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń nokto- i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach...

Czytaj dalej

ZMIANY W RPŁ I WŁPH

W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Czytaj dalej

SZAKAL ZŁOCISTY NA LIŚCIE GATUNKÓW ŁOWNYCH

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia...

Czytaj dalej

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Zmiana dotyczy danieli, jeleni szlachetnych, dzików...

Czytaj dalej

WYMIANA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ PZŁ

Rozpoczęła się procedura wymiany legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego, która będzie trwała do końca 2018r. Przeczytaj jak dokonać wymiany i dowiedz się więcej o samej legitymacji.

Czytaj dalej

DARZ BÓR - DASZ KREW

Polski Związek Łowiecki wraz z Narodowym Centrum Krwi ogłaszają akcję krwiodawstwa pod hasłem „DARZ BÓR – DASZ KREW”. Wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do naszej inicjatywy mogą oddawać krew w...

Czytaj dalej

KONKURS PLASTYCZNY FAO „LAS, NASZE WSPÓLNE DOBRO”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 i ma na celu zwiększanie świadomości na temat lasów Europy oraz korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki...

Czytaj dalej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ws.PUSZCZY...

Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej

Czytaj dalej