OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie artykułu opublikowanego na portalu internetowym Wirtualna Polska w dniu 16 marca 2017r.

Czytaj dalej

PETYCJA W OBRONIE ŁOWIECTWA

Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa.

Czytaj dalej

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH

Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. nadała odznaczenia łowieckie następującym osobom i kołom łowieckim.

Czytaj dalej

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie informacji opublikowanej w dniu 12 stycznia 2017r. na portalu społecznościowym Facebook przez grupę Ludzie Przeciw Myśliwym.

Czytaj dalej

KALENDARZ IMPREZ KYNOLOGICZNYCH 2017

Zapraszamy do udziały w konkursach i próbach psów myśliwskich. Informację jak zgłosić psa, znajdą Państwo w zakładce Działy--> Kynologia. Terminy mogą ulec zmianie.

Czytaj dalej

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH

Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016r. nadała odznaczenia łowieckie następującym osobom i kołom łowieckim.

Czytaj dalej

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH

Doskonała, koleżeńska i świąteczna atmosfera towarzyszyła kolejnej edycji warsztatów dla kobiet polujących organizowanych przez Polski Związek Łowiecki i Klub Dian PZŁ.

Czytaj dalej

XXI KONFERENCJA pt. WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA...

W dniach 6-7 grudnia 2016 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, odbyła się XXI konferencja, której motto przewodnie brzmiało: „Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej”.

Czytaj dalej

ODSTRZAŁ BOBRÓW

Prezentacja multimedialna dot. biologii i ekologii bobra, a także poruszająca kwestię zasad odstrzału gatunku.

Czytaj dalej

PRAWO ŁOWIECKIE NA KOMISJI SEJMOWEJ

Po pierwszym czytaniu projekt ustawy Prawo łowieckie trafił do połączonych Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na posiedzenie komisji podjęto decyzję o przeniesieniu prac...

Czytaj dalej

ZMARŁ BOHDAN SMOLEŃ - WIELOLETNI MYŚLIWY

Bohdan Smoleń był wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Popierał łowiectwo i dostrzegał ważną rolę jaką pełnią myśliwi w ochronie przyrody. Niech Ci Kolego knieja wiecznie szumi.

Czytaj dalej

KONKURS FOTOGRAFICZNY "PRZYRODA OJCZYSTA"

Na konkurs ogłoszony przez Komisję Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach wpłynęło ponad 500 zdjęć.

Czytaj dalej